close

Krijgen uw medewerkers wel genoeg energie op de werkvloer?

Vitaliteit medewerkers, dat is een van de onderwerpen die je als werkgever goed in de gaten moet houden.  Je wilt natuurlijk dat jouw werknemers genoeg energie hebben tijdens een werkdag. Anders zouden de werkprestaties wel eens flink tegen kunnen vallen. Maar hoe meet je de vitaliteit van de medewerkers? Simpelweg vragen hoe het met de werknemers gaat of wat hun ideeën zijn is geen goede graadmeter om te concluderen of werknemers wel of niet tevreden over hun werk(omgeving) zijn. Een goede keuze zou een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO in het kort) zijn.

 

Het MTO meet wat medewerkers vinden van hun werk, de werkomgeving, de collega’s, faciliteiten, de samenwerking en aansturing. De tevredenheid van de werknemers staat hier dus centraal. Als werkgever zijn dit belangrijke onderwerpen die je goed in de gaten moet houden om de werkprestaties op peil te houden. Naast werkprestaties wil je ook dat de werknemer het naar zijn of haar zin heeft tijdens de werkdag.

 

Het is dus verstandig om als werkgever een MTO uit te laten voeren. Dit kun je ook zelf doen maar er zijn ook specialisten in het uitvoeren van zo’n MTO. Deze specialisten kunnen de resultaten mooi laten weergeven en presenteren aan u, de werkgever. U kunt de resultaten dan weergeven aan de medewerkers als u het fijn vindt transparant te zijn.  Het uit laten besteden van een MTO is dus verstandig maar brengt wel kosten met zich mee. Deze kosten variëren en zijn afhankelijk van de wensen van de werkgever. Je kunt zelf prijsafspraken maken en hier kan het onderzoeksbureau een afgewogen keuze door maken.

 

Een van de dingen die vaak niet wordt meegenomen in een MTO zijn zaken rond om de relatie tussen werknemers. Denk hierbij aan een uitje met collega’s of een borrel eens in de zoveel tijd. Dit soort dingen zijn ook belangrijk om de relatie tussen collega’s te versterken. Dit zal uiteindelijk resulteren in een fijnere sfeer op de werkvloer en zo zullen de prestaties ook stijgen.

No Comments

Leave a reply

Post your comment
Enter your name
Your e-mail address

Story Page